สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 23/2564 (วันที่ 20-26 มิถุนายน 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 23/2564 "เตือนประชาชนช่วงฤดูฝน จะมีเห็ดป่าขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมาก หากไม่แน่ใจ ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าจะเป็นเห็ดพิษ ไม่ควรเก็บหรือซื้อมาปรุงอาหารรับประทาน"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=19111&deptcode=brc&news_views=25

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ