สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 24/2564 (วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 24/2564 "เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้หูดับ ขอให้รับประทานหมูที่ปรุงสุก หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=19383&deptcode=brc&news_views=47

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ