สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 25/2564 (วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 25/2564 "เตือนประชาชนระมัดระวังภัยอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี อาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพได้"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=19492&deptcode=brc&news_views=63

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ