สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 27/2564 (วันที่ 8-14 สิงหาคม 2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 27/2564 "เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงอาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ "

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=19967&deptcode=brc&news_views=70

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ