สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 30/2564 (วันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 30/2564 "เตือนประชาชนระวังถูกสัตว์กัดข่วน เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20344&deptcode=brc&news_views=254

 

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ