สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 31/2564 (วันที่ 5-11 กันยายน 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 31/2564 "เตือนประชาชนหรือนักท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนนี้ ระมัดระวังการลงเล่นน้ำทะเล อาจเสี่ยงพบแมงกะพรุนพิษ"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20467&deptcode=brc&news_views=80

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ