สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 32/2564 (วันที่ 12-18 กันยายน 2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 32/2564 "เตือนประชาชนช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20572&deptcode=brc&news_views=42

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ