สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 33/2564 (วันที่ 19-26 กันยายน 2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 33/2564 "เตือนประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ อาจเสี่ยงป่วยโรคไข้ฉี่หนู"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20706&deptcode=brc&news_views=26

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ