สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 34/2564 (วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 34/2564 "เตือนประชาชนในช่วงนี้อาจป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากอากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้นทำให้โรคแพร่ระบาดได้ง่าย"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20807&deptcode=brc&news_views=22

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ