สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 35/2564 (3-9 ตุลาคม 2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 35/2564 "เตือนประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ช่วงหน้าฝนนี้ ระวังป่วยโรคเมลิออยโดสิส ผู้ที่มีบาดแผลให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือสัมผัสดินและน้ำโดยตรง"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20925&deptcode=brc&news_views=447

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ