สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 36/2564 (10-16 ตุลาคม 2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 36/2564 "เตือนประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ ระวังป่วยด้วยโรคตาแดง แนะล้างมือให้สะอาด"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=21051&deptcode=brc&news_views=93

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ