สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 41/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 47 (วันที่ 21-27 พ.ย. 2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 41/2564 "เตือนประชาชนในช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง แนะรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=21860&deptcode=brc&news_views=216

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ