สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 42/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 48 (วันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 42/2564 "เตือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีฝนตก อาจมีน้ำท่วมขังและดินชื้นแฉะ ระวังป่วยโรคเมลิออยโดสิส ผู้ที่มีบาดแผลให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=22013&deptcode=brc&news_views=1417

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ