สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 44/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 50 (วันที่ 19-25 ธ.ค.2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 44/2564 "เตือนประชาชนในช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ อาจมีการรวมตัวรับประทานอาหารในช่วงวันหยุดยาว ขอให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ไม่สะอาด และยึดหลัก...สุก ร้อน สะอาด..."

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=22377&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ