สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่1/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 1 (วันที 2-8 ม.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 1/2565 "เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ หากมีอาการป่วย ควรงดการเดินทาง หยุดเรียน หยุดงานจนกว่าจะหายเป็นปกติ และขอให้กลุ่มเสี่ยงรีบมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=22619&deptcode=brc&news_views=468

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ