สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 2/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 2 (วันที 9-15 ม.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 2/2565 "แนะให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคหัดตามช่วงอายุที่กำหนด"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=22783&deptcode=brc&news_views=1827

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ