สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 7/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 8 (วันที 20-26 ก.พ. 2565)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 7/2565 "เตือนประชาชนในช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=23503&deptcode=brc&news_views=2657

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ