สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 8/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 27 ก.พ. - 5 มี.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 8/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 27 ก.พ. - 5 มี.ค. 65) "เตือนประชาชนในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่" 

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=23699&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ