สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 9/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 10 (วันที่ 6-12 มี.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 9/2565 "เตือนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง ขอให้ตรวจสอบค่าฝุ่นละอองก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=23860&deptcode=brc&news_views=7327

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ