สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 11/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 20-26 มี.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 11/2565 "เตือนประชาชนระวังป่วยโรคเมลิออยโดสิส คนที่มีแผล ควรเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=24106&deptcode=brc&news_views=343

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ