สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 12/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 27 มี.ค. - 2 เม.ย. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 12/2565 "เตือนประชาชนระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง ขอให้เคารพกฎจราจร"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=24277&deptcode=brc&news_views=1304

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ