สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 14/2565 วันที่ 10-16 เมษายน 2565

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 14/2565 "เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศร้อน เสี่ยงป่วยโรคฮีทสโตรก แนะหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดร้อนจัด"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=24568&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ