สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 16/2565 (วันที่ 24-30 เมษายน 2565)

????  เตือนประชาชนช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่ อาจมีน้ำท่วมขัง ระวังป่วยโรค #ไข้เลือดออก

คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้น้ำขังในภาชนะต่าง ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียนที่อยู่บ้านในช่วงปิดเทอม มีโอกาสถูกยุงลายกัดในช่วงกลางวันได้  ????

เน้นมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1) เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง 2) เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน 3) เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำ  ???? ป้องกันไม่ให้ยุงกัด  ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ 1. โรคไข้เลือดออก 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3. โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา

อ่านต่อที่ : https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=24853&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ