สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 17/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 18 (วันที 1-7 พ.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 17/2565 "เตือนประชาชนช่วงนี้เกิดพายุฤดูร้อน อาจเสี่ยงถูกฟ้าผ่า หลีกเลี่ยงอยู่พื้นที่โล่งหรือใต้ต้นไม้สูงใหญ่"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=25029&deptcode=brc&news_views=110

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ