สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 18/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 19 (วันที 8-14 พ.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 18/2565 "เตือนประชาชนในช่วงนี้อากาศร้อน อาหารบูดเสียได้ง่าย ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=25150&deptcode=brc&news_views=89

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ