สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 20/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 21 (วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2565)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 20/2565 "เตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน ในช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=25454&deptcode=brc&news_views=184

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ