สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 22/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 23 (วันที 5-11 มิ.ย. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 22/2565 "เตือนประชาชนช่วงหน้าฝน ระมัดระวังการนำเห็ดป่ามาปรุงประกอบอาหาร อาจเป็นเห็ดพิษ"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=25866&deptcode=brc&news_views=114

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ