สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 23/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 24 (วันที 12-18 มิ.ย. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 23/2565 "เตือนเด็กวัยเรียนระวัง 5 โรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝน"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=26143&deptcode=brc&news_views=3575

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ