สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 25/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 26 (วันที่ 26 มิ.ย.- 2 ก.ค.2565)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 25/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 26 (วันที่ 26 มิ.ย.- 2 ก.ค.2565) "เตือนประชาชนช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"  

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=26381&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ