สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 26/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 27 (วันที่ 3-9 ก.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 26/2565 "เตือนประชาชนในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง แนะรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=26643&deptcode=brc&news_views=140

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ