สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 27/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 28 (วันที่ 10-16 ก.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 27/2565 "เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน ไม่ปล่อยเด็กเล่นน้ำตามลำพัง ป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำ"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=26818&deptcode=brc&news_views=44

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ