สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 28/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 29 (วันที่ 17-23 ก.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 28/2565 "เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และขอเชิญชวน 7 กลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ สปสช."

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=26937&deptcode=brc&news_views=19

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ