สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 29/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 30 (วันที่ 24-30 ก.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 29/2565 "เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝน หากมีอาการป่วยหลังกลับจากป่า อาจป่วยเป็นมาลาเรีย ควรรีบพบแพทย์ทันที"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=27132&deptcode=brc&news_views=49

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ