สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 30/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 32 (วันที่ 7-13 ส.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 30/2565 "เตือนประชาชนในช่วงนี้เสี่ยงป่วยไข้ซิกา เนื่องจากมีฝนตกหลายพื้นที่ แนะใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=27446&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ