สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 34/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 36 (วันที่ 4 - 10 ก.ย.2565)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 34/2565 "เตือนประชาชนช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แนะใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค" 

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=28210&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ