สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 39/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 42 (วันที่ 16-22 ต.ค. 2565)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 39/2565 "จมน้ำเสียชีวิต 49 ราย ภัยจากน้ำท่วม แนะ ! ประชาชนไม่ควรขับรถลุยน้ำท่วม

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=29080&deptcode=

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ