สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 41/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 46 (วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2565)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 41/2565 "หวั่น! RSV ระบาดหนักโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด" 

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=29681&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ