สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 44/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 50 (วันที่ 11-17 ธ.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 44/2565 "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ทานอาหารอย่างถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากอหิวาตกโรค

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=30343&deptcode=brc&news_views=36

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ