สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ฉบับที่ ฉบับที่ 1/2566 ประจำสัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 8 – 14 มกราคม 2566)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 1/2566 "ฉลองเทศกาลอย่างปลอดภัย ยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด ปราศจากอาหารเป็นพิษ"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=31070&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ