สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 5/2566 ประจำสัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2566)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 5/2566 "ระวัง! โรคไข้เลือดออกไวต่อสภาพอากาศ แนะประชาชนป้องกันตนเอง พร้อมปฏิบัติตามหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=31989&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ