สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 6/2566 ประจำสัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2566)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 6/2566 "กินหมูดิบ เสี่ยงหูดับ ! แนะประชาชน กินอาหารปรุงสุก ถูกหลักอนามัย ได้มาตรฐาน"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=32121&deptcode=brc&news_views=188

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ