สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 7/2566 ประจำสัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2566)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 7/2566 "ช่วงอากาศร้อน ระวัง ! อาหารเป็นพิษ หลีกเลี่ยงอาหารที่รูป รส กลิ่น สี ผิดปกติ"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=32390&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ