สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 12/2566 ประจำสัปดาห์ที่ 13 (วันที่ 2-8 เม.ย. 66)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 12/2566 "พบ ! คอตีบ ไอกรน เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก แนะประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค"

https://ddc.moph.go.th/officedept/publish_create.php?7

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ