สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 13/2566 ประจำสัปดาห์ที่ 14 (วันที่ 9-15 เมษายน 2566)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 13/2566 "ภัยร้ายจากยุงลาย หมั่น! ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แนะประชาชนเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บแหล่งน้ำไม่ให้ยุงวางไข่"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=33346&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ