สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 14/2566 ประจำสัปดาห์ที่ 15 (วันที่ 16-22 เมษายน 2566)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 14/2566 "ร้อนนี้ ! ระวังอาหารเป็นพิษแบบกลุ่มก้อน เน้นย้ำ หลัก "สุก ร้อน สะอาด" "

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=33478&deptcode=brc&news_views=315

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ