สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

หนาวนี้ระวัง 2 ภัยสุขภาพ "การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะอากาศหนาว" และ "การขาดอากาศหายใจจากการสูดดมก๊าซพิษที่ใช้เพิ่มความอบอุ่นร่างกาย

หนาวนี้ระวัง 2 ภัยสุขภาพ "การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะอากาศหนาว" และ "การขาดอากาศหายใจจากการสูดดมก๊าซพิษที่ใช้เพิ่มความอบอุ่นร่างกาย

https://www.facebook.com/%20BureauofEpidemiology%20/photos/a.310873319008759/3324694204293307/

วารสารออนไลน์อื่นๆ