สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศสคร.9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบปฏิบัติ (ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ประกาศวันที่ 7 ส.ค.2563)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ