สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศ สคร.9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้าย-โอน เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ