สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

สคร.9 เตือน สายเมา !! “ดื่มเหล้าคลายหนาว” เสี่ยงช็อกเสียชีวิต

สคร.9 เตือน สายเมา !! “ดื่มเหล้าคลายหนาว” เสี่ยงช็อกเสียชีวิต

         ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและเริ่มกลับมาหนาวเย็นอีกครั้ง ทำให้ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่หาวิธีอบอุ่นร่างกายป้องกันความหนาว ไม่ว่าจะเป็นการสวมเสื้อผ้ากันหนาว เตรียมเครื่องนุ่งห่มเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น และมีประชาชนบางส่วนนิยมดื่มเหล้า เพราะเชื่อว่าจะทำให้ร่างกายอบอุ่น คลายหนาว และลดความปวดเมื่อย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด สคร.9 นครราชสีมา เตือนสายเมา อย่าดื่มเหล้าคลายหนาว เนื่องจากทำให้หัวใจทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย จนทำให้ช็อกและอาจเสียชีวิตได้

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นอีกครั้ง ทำให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือกับลมหนาว ทั้งในด้านการเตรียมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางกลุ่มนิยมดื่มเหล้าเพื่อคลายหนาว ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เนื่องจากฤทธิ์ของ แอลกอฮอล์จะทำให้ผู้ดื่มมีความรู้สึกอบอุ่นขึ้นเพียงชั่วครู่จากการที่หลอดเลือดฝอยขยายตัว และจะเป็นช่องทางระบายความร้อนออกจากร่างกาย ยิ่งดื่มแอลกอฮอล์มาก ความร้อนก็จะถูกระบายออกจากร่างกายมากขึ้น ทำให้เกิดภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำลงกว่าปกติ ทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะในร่างกาย หากดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก จะกดประสาทส่วนกลางทำให้เกิดอาการง่วง ซึม หลับไปท่ามกลางอากาศหนาวเย็น และหากมีเครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่นไม่เพียงพอ ทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูง เนื่องจากเมื่อร่างกายสัมผัสอากาศเย็นเป็นเวลานาน เลือดจะหนืดขึ้น ส่งผลต่อการไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆ ทำให้ขาดออกซิเจน หัวใจจะทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ การดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นสาเหตุของการการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินด้วย

นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กล่าวต่อไปว่า ในการป้องกันภาวะอากาศหนาว สามารภทำได้ดังนี้

1) ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำอุ่นเพื่อช่วยปรับสมดุลร่างกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอกระตุ้นให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นภายใน ไม่ควรอาบน้ำอุ่นบ่อยเกินไป อาจทำให้ผิวแห้งเสีย

2) เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมและทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือผ้าห่ม โดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองให้แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือต้ม เพื่อป้องกันโรคผิวหนัง

3) งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงภาวะอากาศหนาว เนื่องจากเป็นปัจจัยเสริมสำคัญทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในช่วงอากาศหนาวได้  

4) ระมัดระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยที่กินยาบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาท ยารักษาอาการชัก    ที่มีผลทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


ข่าวสารอื่นๆ