สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

9 ส.ค. 2566 สคร.9 จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมรหว่าง กรมควบคุมโรค กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี และ ระหว่าง กรมควบคุมโรค กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


ข่าวสารอื่นๆ